0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber League
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۰
۱۰۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۹۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۰
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۴
۱۰۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۹۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۷۶
۱۱۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۱۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۶
۱۲۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۳
۸۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۸
۹۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۲
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۶
۱۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۷
۱۲۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۵
۱۰۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۸۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۸
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۱
۹۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۱۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۶
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۱۳:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۴
۸۱
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۳:۵۰
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۴
۸۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۳
۱۰۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۹:۴۸
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۰
۹۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸
۱۳
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۴:۴۰
World
NBA 2K21 1x1
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
Luka Doncic
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۵۰
Damian Lillard
۱۶
۱۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۱۲
۳
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۲۰
Michael Jordan
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۰۲:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۳:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
James Harden
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۰۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
James Harden
۱۶
۱۴
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۲
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۰۶:۱۰
James Harden
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۶:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۰۷:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
James Harden
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۸:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۴۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۰
James Harden
۱۵
۱۳
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۲۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۱:۲۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۱۱:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۳:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۲۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۴۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۴:۳۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۲
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۵۰
Kobe Bryant
-
-
Damian Lillard
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Memphis Grizzlies (ICEMAN)
۷۳
۶۶
Los Angeles Lakers (EVERGREEN)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۴۶
۴۹
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
Finished
۰۰:۴۴
Memphis Grizzlies (ICEMAN)
۶۲
۵۳
Brooklyn Nets (LANES)
Finished
۰۱:۰۶
Brooklyn Nets (LANES)
۶۰
۵۱
Golden State Warriors (UNDERRATED)
Finished
۰۲:۱۰
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
۵۴
۶۳
Brooklyn Nets (SHADOW)
Finished
۰۲:۲۰
Brooklyn Nets (SHADOW)
۴۲
۵۲
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۲:۵۲
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
۴۱
۴۸
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۳:۵۶
Boston Celtics (EVERGREEN)
۶۶
۴۲
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
Finished
۰۶:۵۸
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۵۶
۶۰
Brooklyn Nets (QUAZAR)
Finished
۱۰:۲۶
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
۸۷
۴۴
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۰:۵۸
Los Angeles Lakers (DIMES)
۳۷
۷۰
Golden State Warriors (SURGEON)
Finished
۱۱:۰۸
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۴۷
۷۷
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۱:۳۰
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۶۲
۶۷
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۲:۳۴
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۷۳
۶۵
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۳:۰۰
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۶۲
۷۴
Memphis Grizzlies (DRAGON)
Finished
۱۳:۳۸
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
۸۲
۵۱
Memphis Grizzlies (DRAGON)
Finished
۱۴:۱۰
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
۳۴
۳۷
Brooklyn Nets (QUAZAR)
inprogress
۱۴:۴۲
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
New York Knicks (Cyber)
۸۲
۶۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۶۸
۷۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۳۲
۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۴۴
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۵۴
۶۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۷۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۷۳
۸۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۱
۹۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۵۸
۹۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۶۲
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۶
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۵
۷۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۸
۷۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۹
۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۱۴:۳۷